Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej - 27.11.2008

Z PSeME - Polskie Stowarzyszenie Muzyki Elektroakustycznej
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej odbyło się 27 listopada 2008 w Akademii Muzycznej w Krakowie przy ul. św. Tomasza 43

Przewodniczącym Zebrania był Stanisław Krupowicz, a protokolantem Krzysztof Gawlas

Porządek obrad objął:

  1. sprawodzanie Zarządu z działalności w latach 2005 - 2008
  2. sprawodzanie finansowe Zarządu w latach 2005 - 2008
  3. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  4. dyskusja
  5. wybór Prezesa, Zarządu i pozostałych władz na okres 2008 - 2011
  6. plany na przyszlość
  7. dyskusja

Podczas Walnego Zebrano ukonstytuowały się nowe władze stowarzyszenia

Zarząd: Marek Chołoniewski - Prezes Zarządu, Lidia Zielińska - Wiceprezes, Marcin Wierzbicki - Sekretarz, Krzysztof Gawlas - Skarbnik

Komisja Rewizyjna: Krzysztof Szlifirski - Przewodniczący, Stanisław Krupowicz - Wiceprzewodniczący, Marek Zwyrzykowski - Sekretarz

Na zakończenie Walnego Zgromadzenia odbył się Koncert PSeME w ramach międzynarodowego Festiwalu Audio Art - Sala Kameralna Akademii Muzycznej w Krakowie, 27 listopada 2008, godz. 19.00

Szczegóły na stronie www.audio.art.pl

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia