Aleksandra Bilińska

Z PSeME - Polskie Stowarzyszenie Muzyki Elektroakustycznej
(Różnice między wersjami)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
 
Linia 13: Linia 13:
 
Muzyka jej autorstwa ze spektaklu „Kontrasty” (Warszawski Teatr Tańca; choreografia Aleksandra Dziurosz) utrwalona została jako materiał audio (CD) dołączony do kwartalnika Nietak-t (numer 8/2012, wyd. Fundacja teatr-nie-taki, Wrocław 2012).
 
Muzyka jej autorstwa ze spektaklu „Kontrasty” (Warszawski Teatr Tańca; choreografia Aleksandra Dziurosz) utrwalona została jako materiał audio (CD) dołączony do kwartalnika Nietak-t (numer 8/2012, wyd. Fundacja teatr-nie-taki, Wrocław 2012).
  
          Kontrasty-symfonia na nie istniejącą orkiestrę (Contrasts - Symphony for non existant orchestra), wydana jako materiały audio (CD), pofestiwalowe Festiwalu Muzyki Elektronicznej Muslab Muestra Internacional de Musica Electroacustica  
+
Kontrasty-symfonia na nie istniejącą orkiestrę (Contrasts - Symphony for non existant orchestra), wydana jako materiały audio (CD), pofestiwalowe Festiwalu Muzyki Elektronicznej Muslab Muestra Internacional de Musica Electroacustica Meksyk-Brazylia-Argentyna-Francja,  
Meksyk-Brazylia-Argentyna-Francja,  
+
 
wyd. Muestra internacional de Música Electroacústica MUSLAB, Meksyk 2015
 
wyd. Muestra internacional de Música Electroacústica MUSLAB, Meksyk 2015
          Passage of Time oraz The Bell Jar, kompozycje elektroniczne opublikowane na brytyjskim portalu muzyki konkretnej IFAR Musique Concrète, wydawca Shaun Robert, data opublikowania 12.02.2017, 26.11.2018.  
+
 
 +
Passage of Time oraz The Bell Jar, kompozycje elektroniczne opublikowane na brytyjskim portalu muzyki konkretnej IFAR Musique Concrète, wydawca Shaun Robert, data opublikowania 12.02.2017, 26.11.2018.  
  
 
Informacje o jej osobie można znaleźć w wielu pracach naukowo-badawczych, doktorskich i magisterskich.
 
Informacje o jej osobie można znaleźć w wielu pracach naukowo-badawczych, doktorskich i magisterskich.

Aktualna wersja na dzień 19:02, 6 maj 2019

Aleksandra Bilińska teoretyk muzyki, kompozytorka, improwizatorka, etnomuzykolog. Absolwentka Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach oraz Podyplomowych Studiów Etnomuzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2004 związana z Wydziałem Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, początkowo w ramach współpracy, a od 2012 roku na stanowisku asystenta. Od 1998 roku wykładowca Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach; kierownik muzyczny Warszawskiego Teatru Tańca; instruktor w Szkole Wokalnej im. Jerzego Wasowskiego z siedzibą w Ośrodku Kultury Ochoty w Warszawie. Autorka scenariuszy i muzyki do kilkunastu spektakli baletowych z choreografią wybitnych choreografów, m.in. Ewy Wycichowskiej, Aleksandry Dziurosz, Andrzeja Morawca, Wojciecha Mochnieja, Ulrike Hager; jej kompozycje wykonywane były w Polsce, Puerto Rico, Niemczech, na Ukrainie, na Tajwanie, w Czechach, w Brazylii (m.in. na prestiżowym festiwalu muzyki elektronicznej Muslab); współpracuje jako producent wydarzeń muzycznych. Uczestniczka wielu konferencji naukowych z zakresu teorii muzyki oraz sesji warsztatowych, prowadząca m.in. warsztaty z zakresu improwizacji fortepianowej (m.in. w ramach ogólnoświatowej konferencji ISME w Porto Allegre w Brazylii, w Akademie Remscheid w Niemczech, w Westminster Choir Collage w Princeton, NJ, USA, California State University Carson, CA,USA, Univercite Laval w Quebec, Kanada, w Instytutach Emila Jaques-Dalcroze’a w Genewie oraz w Hellerau, Stowarzyszeniu Emila Jaques-Dalcroze’a w Taipei na Tajwanie, w Instytucie Emila Jaques-Dalcroze’a w Brukseli, w Uniwersytecie Pedagogicznym w Sumach na Ukrainie, Uniwersytecie w Lizbonie, Akademii Muzycznej w Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie, Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach). W sferze jej zainteresowań pozostają: muzyka XX i XXI wieku, twórczość wokalna i wokalno-instrumentalna, muzyka elektroakustyczna, polski folklor, a także muzyka w formach interdyscyplinarnych. Pomysłodawczyni i organizatorka Ogólnopolskiej Sesji Naukowej na temat Inspiracje kurpiowskie w polskiej muzyce chóralnej organizowanej przez Akademię Muzyczną im. K. Szymanowskiego (2015), a także I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Literatura muzyczna XX wieku we współczesnej szkole (Katowice, 2004, 2005, 2007); współpracuje przy organizacji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”. Prezes Stowarzyszenia Strefa Otwarta (w latach 2012-2016, obecnie członek Komisji Rewizyjnej), członek ISME, Dalcroze Society of America, Polskiego Seminarium Etnomuzykologicznego. Z najważniejszych dzieł jej bogatego dorobku kompozytorskiego wymienić należy: Długa, po dwie, ćwierć (1997-98), P®uder-ja (2003), Scontri etiuda na taśmę i tancerzy (2006), Światło na taśmę i tancerza (2006), Homo Querens (2006), Związki frazeolog_uliczne, czyli słuchowisko radiowe w ruchu (2007), Preludia fortepianowe hommage a… (2007), Struna światła spektakl performatywny na głos żeński, fortepian, flet, wiolonczelę, tancerkę i media elektroniczne (2008), Głosy na taśmę i tancerzy (2009), Mów-ment na media elektroniczne i tancerzy (2010), Kontrasty, na głos, media elektroniczne i tancerzy (2011), Few_Few, na media elektroniczne i tancerzy (2012), Performer (2013), Pink Noise, na media elektroniczne i tancerzy (2013), Age quod agis muzyka elektroniczna (wersja I, 2014) ,Puppet®-ja na media elektroniczne i tancerzy (2015), FunAB®-ja na fortepian, media elektroniczne i performerów (2015), Deep Dancing albo Andron®-ja na media elektroniczne i tancerza (2016-17), Passage of Time muzyka elektroniczna (2017); Age quod agis muzyka elektroniczna (wersja II, 2017), To Pauline muzyka elektroniczna (2017). Na koncie dorobku naukowego posiada wiele publikacji, wśród których do najważniejszych należą: Katalog polskich utworów inspirowanych folklorem (IMiT Warszawa oraz artykuły, m.in.: Ujarzmić nie ujarzmione, czyli miejsce muzyki rozrywkowej w szkole XXI wieku [w:] Muzyka w szkole XXI wieku, tradycja i współczesność (Katowice 2005), Improwizacja fortepianowa w zintegrowanym programie nauczania przedmiotów wchodzących w skład metody Dalcroze’a, przedstawienie wyników pracy na wybranych przykładach [w:] Teoretyczne i metodyczne zasady rozwoju oświaty artystycznej w kontekście europejskiej integracji (Sumy-Kijów 2005), Literatura muzyczna XX wieku w realizacji programu przedmiotu improwizacja fortepianowa, sekcji rytmiki Akademii Muzycznej w Katowicach [w:] Literatura muzyczna XX wieku we współczesnej szkole, materiały Ogólnopolskiej konferencji naukowej (AM Katowice), Przykłady ćwiczeń do improwizacji fortepianowej, materiały dydaktyczne dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (Dalcroze Society of Taiwan Taipei 2012), Kobiety i muzyka. Szkic do portretu (AM Łódź 2016), Internet jako środowisko autorytatywne i opiniotwórcze dla młodzieży oraz wyzwanie współczesnej edukacji artystycznej [w:] materiały pokonferencyjne Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. „Kto chce zapalać innych, sam musi płonąć”. O relacji mistrz – uczeń. W 85 rocznicę urodzin Profesora dr hab. Leona Markiewicza (AM Katowice 2014), Twórczość kompozytorska inspirowana folklorem [w:] Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej (IMiT Warszawa 2014); Portrety kompozytorek polskich: Joanny Bruzdowicz, Bettiny Skrzypczak, Ewy Trębacz [w:] Sto lat emigracji polskiej. Kompozytorzy polscy za granicą (1918-2018), red. Marlena Wieczorek, (Warszawa 2018). Praca doktorska Twórczość instrumentalna kompozytorek polskich XX i XXI wieku i jej kontekst kulturowy. Wybrane przykłady z lat 1945-2005, (Katowice 2018).

Muzyka jej autorstwa ze spektaklu „Kontrasty” (Warszawski Teatr Tańca; choreografia Aleksandra Dziurosz) utrwalona została jako materiał audio (CD) dołączony do kwartalnika Nietak-t (numer 8/2012, wyd. Fundacja teatr-nie-taki, Wrocław 2012).

Kontrasty-symfonia na nie istniejącą orkiestrę (Contrasts - Symphony for non existant orchestra), wydana jako materiały audio (CD), pofestiwalowe Festiwalu Muzyki Elektronicznej Muslab Muestra Internacional de Musica Electroacustica Meksyk-Brazylia-Argentyna-Francja, wyd. Muestra internacional de Música Electroacústica MUSLAB, Meksyk 2015

Passage of Time oraz The Bell Jar, kompozycje elektroniczne opublikowane na brytyjskim portalu muzyki konkretnej IFAR Musique Concrète, wydawca Shaun Robert, data opublikowania 12.02.2017, 26.11.2018.

Informacje o jej osobie można znaleźć w wielu pracach naukowo-badawczych, doktorskich i magisterskich. Literatura: Ankieta/Wywiad z Aleksandra Bilińska, Warszawa 2017. Joanna Korczago


Jej praca doktorska "Twórczość instrumentalna kompozytorek polskich XX wieku i jej kontekst kulturowy” ujmuje dogłębnie i wnikliwie muzyczny dorobek kobiet, nie tylko polskich i nie tylko XX wieku. https://www.polskieradio.pl/8/2565/Artykul/2256021,Od-antyku-po-wspolczesnosc-Muzyczny-dorobek-kobiet

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia