Bogusław Schaeffer + 1.07.2019

Z PSeME - Polskie Stowarzyszenie Muzyki Elektroakustycznej
(Różnice między wersjami)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
 
Linia 1: Linia 1:
Bogusław Schaeffer zmarł w Salzburgu 1 lipca 2019 roku. (Bogusław Schäffer; ur. 6 czerwca 1929 we Lwowie, zm. 1 lipca 2019 w Salzburgu) – wybitny kompozytor, krytyk muzyczny, muzykolog, dramaturg, grafik i pedagog, autor szeregu monografii i artykułów poświęconych muzyce współczesnej i historii muzyki. Studiował muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz kompozycję w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie. Był dziennikarzem Polskiego Radia w Krakowie.Od 1963 r. wykładał kompozycję w Akademii Muzycznej w Krakowie, a od 1987 roku w Mozarteum w Salzburgu. Pracował jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Jagiellońskim, w austriackim Salzburgu, holenderskim Middelburgu, w angielskim Yorku i wielu innych ośrodkach. Współpracował ze Studiem Eksperymentalnym Polskiego Radia. Jest autorem ponad 600 kompozycji muzycznych, parudziesięciu sztuk teatralnych, niezliczonych artykułów, grafik i publikacji.
+
Bogusław Schaeffer zmarł w Salzburgu 1 lipca 2019 roku. (ur. 6 czerwca 1929 we Lwowie) – wybitny kompozytor, krytyk muzyczny, muzykolog, dramaturg, grafik i pedagog, autor szeregu monografii i artykułów poświęconych muzyce współczesnej i historii muzyki. Autor ponad 600 kompozycji muzycznych, parudziesięciu sztuk teatralnych, niezliczonych artykułów, grafik i publikacji. Studiował muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim u Zdzisława Jachimeckiego oraz kompozycję w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie w klasie Artura Malawskiego. Był redaktorem Polskiego Radia w Krakowie. Od 1963 r. wykładał kompozycję w Akademii Muzycznej w Krakowie, a od 1987 roku w Mozarteum w Salzburgu. Pracował jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Jagiellońskim, holenderskim Middelburgu, w angielskim Yorku i wielu innych ośrodkach. Współpracował ze Studiem Eksperymentalnym Polskiego Radia w Warszawie i Studiem Muzyki Elektroakustycznej Akademii Muzycznej w Krakowie. Był członkiem Grupy Krakowskiej, Muzyki Centrum i Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej. Został uhonorowany m.in. tytułem Doctora Honoris Causa Akademii Sztuk Pięknych im. J.Matejki w Krakowie, Nagrodą Ministra Kultury i Sztuki (1971, 1972, 1980, 2001), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1972), Nagrodą Związku Kompozytorów Polskich (1977), Nagrodą Miasta Krakowa (1977), Nagrodą Fundacji im. Alfreda Jurzykowskiego w Nowym Jorku (1999), Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2006), Honorowy Obywatel Miasta Krakowa (2009).
  
Bogusław Schaeffer passed away in Salzbug on July 1, 2019. (Bogusław Schäffer, born on June 6, 1929 in Lviv, died on July 1, 2019 in Salzburg) - an outstanding composer, music critic, musicologist, playwright, graphic artist and pedagogue, author of a number of monographs and articles on contemporary music and music history. He studied musicology at the Jagiellonian University with Prof. Zdzislaw Jachimecki and composition at the State Higher School of Music in Krakow with Prof. Artur Malawski. He was a journalist at the Polish Radio in Krakow. From 1963, he lectured at the Academy of Music in Krakow, and from 1987 at the Mozarteum in Salzburg. He worked as an academic teacher at the Jagiellonian University, Austrian Salzburg, Dutch Middelburg, English York and many other centers. He collaborated with the Experimental Studio of Polish Radio. He is the author of over 600 musical compositions, fifty dramas, countless articles, graphics and publications.
+
Bogusław Schaeffer passed away in Salzbug on July 1, 2019. (born on June 6, 1929 in Lviv) - an outstanding composer, music critic, musicologist, playwright, graphic artist and pedagogue, author of a number of monographs and articles on contemporary music and music history. He was an author of over 600 musical compositions, fifty dramas, countless articles, graphics and publications. He studied musicology at the Jagiellonian University with Zdzislaw Jachimecki and composition at the State Higher School of Music in Krakow with Artur Malawski. He was a editor at the Polish Radio in Krakow. From 1963, he lectured at the Academy of Music in Krakow, and from 1987 at the Mozarteum in Salzburg. He worked as an academic teacher at the Jagiellonian University, Dutch Middelburg, English York and many other centers. He collaborated with the Experimental Studio of Polish Radio and Studio of Electroacoustic Music at the Academy of Music in Krakow. He was a member of Grupa Krakowska, Muzyka Centrum and Polish Society of Electroacoustic Music. He was awarded by Doctor Honoris Causa by Jan Matejko Academy of Fine Arts in Krakow, Ministry of Culture and Art Award (1971, 1972, 1980, 2001), Knight's Cross of the Order of Polonia Restituta (1972), Polish Composers Union Award (1977), Krakow City Prize (1977), Alfred Jurzykowski Foundation Award in New York (1999), Golden Medal Meritorious for Culture Gloria Artis (2006), Honorary Citizen of the City of Krakow (2009).

Aktualna wersja na dzień 09:04, 4 lip 2019

Bogusław Schaeffer zmarł w Salzburgu 1 lipca 2019 roku. (ur. 6 czerwca 1929 we Lwowie) – wybitny kompozytor, krytyk muzyczny, muzykolog, dramaturg, grafik i pedagog, autor szeregu monografii i artykułów poświęconych muzyce współczesnej i historii muzyki. Autor ponad 600 kompozycji muzycznych, parudziesięciu sztuk teatralnych, niezliczonych artykułów, grafik i publikacji. Studiował muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim u Zdzisława Jachimeckiego oraz kompozycję w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie w klasie Artura Malawskiego. Był redaktorem Polskiego Radia w Krakowie. Od 1963 r. wykładał kompozycję w Akademii Muzycznej w Krakowie, a od 1987 roku w Mozarteum w Salzburgu. Pracował jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Jagiellońskim, holenderskim Middelburgu, w angielskim Yorku i wielu innych ośrodkach. Współpracował ze Studiem Eksperymentalnym Polskiego Radia w Warszawie i Studiem Muzyki Elektroakustycznej Akademii Muzycznej w Krakowie. Był członkiem Grupy Krakowskiej, Muzyki Centrum i Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej. Został uhonorowany m.in. tytułem Doctora Honoris Causa Akademii Sztuk Pięknych im. J.Matejki w Krakowie, Nagrodą Ministra Kultury i Sztuki (1971, 1972, 1980, 2001), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1972), Nagrodą Związku Kompozytorów Polskich (1977), Nagrodą Miasta Krakowa (1977), Nagrodą Fundacji im. Alfreda Jurzykowskiego w Nowym Jorku (1999), Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2006), Honorowy Obywatel Miasta Krakowa (2009).

Bogusław Schaeffer passed away in Salzbug on July 1, 2019. (born on June 6, 1929 in Lviv) - an outstanding composer, music critic, musicologist, playwright, graphic artist and pedagogue, author of a number of monographs and articles on contemporary music and music history. He was an author of over 600 musical compositions, fifty dramas, countless articles, graphics and publications. He studied musicology at the Jagiellonian University with Zdzislaw Jachimecki and composition at the State Higher School of Music in Krakow with Artur Malawski. He was a editor at the Polish Radio in Krakow. From 1963, he lectured at the Academy of Music in Krakow, and from 1987 at the Mozarteum in Salzburg. He worked as an academic teacher at the Jagiellonian University, Dutch Middelburg, English York and many other centers. He collaborated with the Experimental Studio of Polish Radio and Studio of Electroacoustic Music at the Academy of Music in Krakow. He was a member of Grupa Krakowska, Muzyka Centrum and Polish Society of Electroacoustic Music. He was awarded by Doctor Honoris Causa by Jan Matejko Academy of Fine Arts in Krakow, Ministry of Culture and Art Award (1971, 1972, 1980, 2001), Knight's Cross of the Order of Polonia Restituta (1972), Polish Composers Union Award (1977), Krakow City Prize (1977), Alfred Jurzykowski Foundation Award in New York (1999), Golden Medal Meritorious for Culture Gloria Artis (2006), Honorary Citizen of the City of Krakow (2009).

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia