Koncert PSeME Pamięci Hectora Fiore

Z PSeME - Polskie Stowarzyszenie Muzyki Elektroakustycznej
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Akademia Muzyczna, Bunkier Sztuki, Galeria Krzysztofory, Galeria Kathedra, Goethe-Institut, MOCAK, Klub Bomba Kraków, 18–27.11

PSeME Hector Fiore in Memoriam

Akademia Muzyczna św. Tomasza 43

24 listopada 2011, godz. 20.00


wykonawcy:

RENATA GUZIK – flet piccolo

PIOTR GRODECKI – fortepian


program:


DARIUSZ MAZUROWSKI - suita Pseudaria Etiuda 3 – Odległe migotanie (Distant Twinkle); cykl Stringed: Stringed II utwór kompletny (miniatura na taśmę); The Most Historic Telephone Call

HECTOR FIORE - Sinestesias (1983) na fortepian solo

LIDIA ZIELIŃSKA – Tańce polskie wg księdza Baki (1986)

HECTOR FIORE - Musica para piccolo (2008)

EDWARD SIELICKI – Soundcruncher for tape (1994)

HECTOR FIORE IN MEMORIAM (2011) - kompozycja zbiorowa

Mateusz Bednarz – „Sampel” (0:04), Marek Chołoniewski – „Hector” (0:03), Marcel Chyrzyński – „Zmienny Konstans” (0:02), Piotr Czerny – „Kwinta dla Hectora” (0:05), Adam Dornowski – „for HF a” (0:03), Adam Dornowski – „for HF b” (0:03), Bartosz Dziadosz (Pleq) – „Untitled” (0:03), Krzysztof Gawlas – „In Memoriam HF” (0:04), Piotr Hałasa – „3s for HF” (0:03), Paweł Hendrich – „Qx2” (0:03), Rafał Iwański – „3 seconds, Krzysztof Knittel – „Fiore in memoriam” (0:03), Jarek Kordaczuk – „pseme_hfim_48-24” (0:02), Stanisław Krupowicz – „Trzy sekundy” (0:24), Tomasz Lida – „Hector” (0:06), Dariusz Mazurowski – „HF” (0:05), Tony Miłosz – „Hektor_009X2” (0:03), Edward Sielicki – „Hector” (0:05), Joanna Stępalska – „Spixfiotto2” (0:04), Katarzyna Taborowska – „Para Hector Fiore” (0:04), Anna Zawadzka-Gołosz – „AZG cubase ost” (0:04)

PIOTR CZERNY – Symfonia II (2009)

KRZYSZTOF GAWLAS – Spherical Voices I (2010)


Hector Fiore, flecista i kompozytor ukończył studia w Argentynie i Europie. W 1982 roku uzyskał Dyplom z kompozycji na UNLP. Od 15 lat, 1986-2001 mieszkał na stałe w Europie. Prowadzone studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim i Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł magistra sztuki. Studiował w Europie i Ameryce z Luigi Nono, Dieter Schnabel, Jean Claude Risset, Bogusław Schaeffer, Richard Boulanger, Luc Ferrari, Arne Norheim, Felix Rengli, między innymi. Otrzymał stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Ministerstwa Edukacji RP 1986 / 89 i Amerykańskich Kursów Muzyki Współczesnej w 1986 roku. Zdobył nagrody na Konkursie Kompozytorskim w FBA, UNLP w 1982 roku. Jako kompozytor i wykonawca korzystał z technologii elektronicznej, integracji obrazu, ruchu i dźwięku, w projektach, w których gra na flecie, z udziałem komputerów i innych instrumentów na żywo. Spośród wszystkich prac dostępnych w katalogu, ponad 80% były wykonane na koncertach w Europie, Ameryce i Azji. Jako wykonawca wykonywał własne kompozycje, a także innych kompozytorów w ramach ponad 300 koncertów na festiwalach, w teatrach, salach koncertowych i galeriach sztuki w Europie, Ameryce i Azji. Wielu kompozytorów, m.in: B. Schaeffer, S. Berg, G. Pstrokonska-Nawratil i K. Pyzik, zapisało utwory jemu dedykowane i wykonane podczas wielu koncertów, recitali, spektakli. Jego utwór „Las vaquitas syn ajenas” na charango i komputer jest pierwszą kompozycją elektroakustyczną wydaną na płytacie Muzyki Centrum. Jego dzieło „Un romance en tiempo de candombe”, reprezentowało Polskę i Argentynę na pierwszej Europejskiej Konferencji Muzyki Elektroakustycznej w Wiedniu w 1998. Członek-założyciel „F & F Project”, w Argentynie. Od 1989 roku był członkiem „Muzyki Centrum” w Krakowie, prowadząc zajęcia na Międzynarodowych Warsztatach Muzyki Współczesnej Kraków-Stuttgart oraz w ramach Festiwalu Audio Art. Od 1998 roku był częścią zespołu PERIPETIES (z K. Pyzikiem). Był dyrektorem artystycznym pierwszego cyklu argentyńskiego Muzyki Współczesnej w Polsce i konsultantem w Staggione Lirica di Taormina we Włoszech. Pracował w jury konkursu muzyki elektroakustycznej EAR-99 Magyar Radio w Budapeszcie oraz Międzynarodowego Forum Muzyki Elektroakustycznej UNESCO (Wiedeń, 1998). Jego referaty zostały opublikowane podczas wielu kon- ferencji i sympozjów w Hochschule für Musik und Dar- stellende w Wiedniu, w Akademii Muzycznej i Akademii Pedagogicznej w Krakowie, a także w UNLP, UNLa, UNL, UNMdP i różnych instytutów naukowych Wyższej Edukacji Artystycznej (Buenos Aires) w Argentynie. W Europie był wykładowcą kompozycji i interpretacji muzyki na instrumenty i komputer podczas warsztatów Nowej Muzyki Kraków / Stuttgart (1991–2006) i Wykonywania Muzyki XX wieku w Bytrzycy Kłodzkiej (1998–2007). W Argentynie był profesorem na „Universidad Nacional de La Plata”, oraz Kierownikiem Artystycznym Szkolnictwa Wyższego w prowincji Buenos Aires. Zmarł 17 sierpnia 2011 w La Plata.

Hector Fiore, flutist and composer graduated in Argentina and Europe. In 1982 he obtained a Diploma in Composition of the UNLP. For 15 years, 1986-2001 resided permanently in Europe. Conducted post-graduate studies at the Jagiellonian University and the Academy of Music in Krakow, where he earned the title of Master of Arts. He has done advanced studies in Europe and America with Luigi Nono, Dieter Schnabel, Jean Claude Risset, Boguslaw Schaeffer, Richard Boulanger, Luc Ferrari, Arne Norheim, Felix Rengli, among others. He received a scholarship from the Ministry of Culture and Art and the Ministry of Education of the People’s Republic of Poland from 1986 to 1989 and the Organization of American Con- temporary Music Courses in 1986. He won the Composition CompetitionoftheFBA,UNLPin1982. As a composer and performer he was using electronic tech- nology, integrating image, movement and sound, in projects which plays flute, computers and other live instruments. Of all the works that are currently listed in their catalog, more than 80% have already been released in concerts in Europe, Amer- ica and Asia. As a performer has performed compositions themselves and others in over 300 performances at festivals, theaters, concert halls and art galleries in Europe, America and Asia. Some composers like B. Schaeffer, S. Berg, G. Pstrokonska and K. Pyzik, have composed works specifically to be per- formed by Fiore for his recitals and performances. His work “Las vaquitas son ajenas”, (catalog number 30), charango and computer is the first electroacoustic work for mixed media with this formation, released commercially on CD in Europe. His work “Un romance en tiempo de candombe” represented Poland and Argentina at the First European Conference of Electroacoustic Music in Vienna, AUSTRIA, 1998. Founding member of “F & F Project”, ARGENTINA. Since 1989 he is member of “Muzyka Centrum” in Krakow, contributingannuallytotheEuropeanmusiccalendarKrakow-Stutt- gart Workshop and Festival Audio Art. Since 1998 is part with K. Pyzik (Krakow) of PERIPETIES Improvisation Duo. He created the Integrated Arts section of the Meeting of Multiple Languages (MLPCulture2001) and sound art instin the on going project in Vienna Viceversa. He has been artistic director of the First Cycle of Argentinean Contemporary Music in Poland and consultant in Staggione Lirica di Taormina in Italy. Jurywasinelectroacousticcompositionbiennialcompetition EAR-99 Magyar Radio in Budapest, Hungary, and the Interna- tional Electroacoustic Music Forum (Rostrum) of UNESCO (Vienna, AUSTRIA, 1998). His academic output has been published and has lectured and participated in conferences and symposia at the Hochschule für Musik und Darstellende in Vienna at the Academy of Mu- sic and the Pedagogical Academy of Krakow, also at UNLP, UNLa, UNL, UNMdP and in various academic units of the Directorate of Higher Arts Education (Buenos Aires) in Argentina. In Europe he was Professor of Composition and Inter- pretation with Computer at Workshop in New Music Krakow / Stuttgart (1991 - 2006) and in the course of performing music of the twentieth century in Bestrzyca Klodzka (1998 - 2007). In Argentina he is professor at the “Universidad Nacional de La Plata” and at the Artistic Direction of Higher Education of the Province of Buenos Aires. He died August 17, 2011 in La Plata.

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia