RODO

Z PSeME - Polskie Stowarzyszenie Muzyki Elektroakustycznej
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Kraków, 25 maja 2018

Drodzy Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej PSeME,

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – nazywane popularnie RODO.

RODO nakłada na firmy i organizacje, zarządzające danymi osobowymi, obowiązek wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych w celu zagwarantowania bezpieczeństwa i dobrych praktyk w procesach przetwarzania i przechowywania danych osobowych. Oznacza to, że nowa regulacja pozwoli sprawować większą kontrolę nad danymi.

Z uwagi na powyższe, Zarząd PSeME, w celu wykonania obowiązków informacyjnych pragnie przedstawić następujące informacje:

administratorem Państwa danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Muzyki Elektroakustycznej PSeME, z siedzibą przy ul. Zakopiańskiej 62, 30-032 Kraków.

Adres do korespondencji: ul. Starowiślna 3, 31-038 Kraków lub skrytka pocztowa 40, 31-045 Kraków, telefon +48 12 267 61 95, email: pseme@pseme.com, strona internetowa: http://www.pseme.com.

Administrator informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla prowadzenia działalności statutowej PSeME, w tym ewidencji członków.

Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o udzieloną zgodę.

Dane nie będą przekazywane żadnym osobom i instytucjom, a służyć będą jedynie do celów ewidencyjnych Stowarzyszenia.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres członkostwa w PSeME i w przypadku rezygnacji z niego będą na żądanie osoby występującej bezpowrotnie usuwane z ewidencji.

Członkowie mają prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania.

Jednocześnie jako Zarząd PSeME informujemy, że sposób przechowywania danych osobowych członków gwarantuje ich poufność oraz niedostępność dla niepowołanych osób. Dołożyliśmy wszelkich starań, by były one przechowywane bezpiecznie. Jednocześnie informujemy, że przechowywane i przetwarzane są jedynie te dane, które są absolutnie niezbędne dla prowadzenia działalności statutowej (w tym ewidencji członków Stowarzyszenia).

Są to:

dane personalne członków (imię, nazwisko)

data i miejsce urodzenia, obywatelstwo

adres zamieszkania

data wstąpienia do PSeME

aktualny status członków (rodzaj członkostwa)

dane teleadresowe do kontaktu (podane przez samych członków)

informacja o pełnieniu przez członków funkcji w organach PSeME

informacja o stanie płatności składek członkowskich.


W razie jakichkolwiek pytań, prosimy zwracać się z nimi bezpośrednio do Zarządu PSeME.


Z poważaniem

Marek Chołoniewski

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej PSeME

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia