Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej

Z PSeME - Polskie Stowarzyszenie Muzyki Elektroakustycznej
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Walne Zebranie PSeME

24 listopada, 2011, godz. 11.00 - 18.00

Studio Muzyki Elektroakustycznej, Akademia Muzyczna w Krakowie, ul. św. Tomasza 43

godz. 20.00 koncert PSeME - Sala KameralnaList od Jerzego Kornowicza - Prezesa ZKP


Warszawa , 23 listopada 2011 roku


Szanowny Panie Prezesie, Drogi Marku!


Będę Ci szczerze wdzięczny za przyjęcie życzeń od społeczności Związku Kompozytorów Polskich, które mam przyjemność wyrazić z okazji zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej.

Podziwiamy rozwój Stowarzyszenia. Przez kilka zaledwie lat swojej działalności Polskie Stowarzyszenie Muzyki Elektroakustycznej dokonało zadziwiająco wiele  zarówno w kategoriach mierzalnych – jak ilość zorganizowanych wydarzeń, jak i niemierzalnych – jak ruch środowiskowy czy ferment intelektualny. Dzięki Wam my tutaj, w Polsce, choć z całą pewnością również poza naszym krajem, wiemy więcej o świecie i o sobie samych. Lepiej czujemy oraz nazywamy nowoczesność i współczesność. Widzimy szerzej i lepiej.

Polska muzyka i Wasi odbiorcy wiele Wam zawdzięczają. Takoż i Związek Kompozytorów Polskich, który niniejszym zapewnia o swoim podziwie, respekcie i najlepszych życzeniach na długą przyszłość.

Niech się dobrze wiedzie Stowarzyszeniu, naszej wspólnej muzycznej sprawie, Tobie Marku,  ustępującym i nowym Władzom Stowarzyszenia i wszystkim jego członkom osobiście. .

Z serdecznościami,


Jerzy Kornowicz

Prezes Związku Kompozytorów Polskich

Z żalem, że jako kompozytor nieomal wyłącznie akustyczny

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia