Warszawska Jesień 2009 - Konkurs Call for Sound

Z PSeME - Polskie Stowarzyszenie Muzyki Elektroakustycznej
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Call for Sounds - Konkurs


Idea: uświetnienie obchodów 80-lecia urodzin kompozytora i pisarza Bogusława Schaeffera, czołowej postaci polskiej muzyki elektronicznej

Przedmiot konkursu: kompozycja elektroniczna twórczo wykorzystująca fragment utworu na taśmę autorstwa Bogusława Schaeffera - Temat: muzyka elektroniczna.

Przez twórcze wykorzystanie należy rozumieć przetworzenie i rozwinięcie w dowolny sposób materiału dźwiękowego tego utworu, tak by powstała nowa kompozycja z gatunku muzyki elektroakustycznej. Może to być np. "temat z wariacjami", efekt inspiracji brzmieniem, zestawienie z brzmieniami alternatywnymi, dekonstrukcja barwy, czasu, faktury itp.

Kompozycja Temat: muzyka elektroniczna pochodzi z 1978 roku i trwa 12 minut; taśmę stereo zrealizowano w Studio Eksperymentalnym Polskiego Radia. Realizatorami byli Bohdan Mazurek i Thomas Ungvary. Zachowały się trzy osobne warstwy, które przygotowano przed ostatecznym zgraniem utworu. Warstwy te stanowić będą materiał dźwiękowy do wykorzystania na potrzeby niniejszego konkursu.

Regulamin konkursu:

1. Organizatorem Konkursu Call for Sounds jest Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej ?Warszawska Jesień?.

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych muzyków i kompozytorów, uczniów, studentów itd., urodzonych po 1 stycznia 1985 roku.

3. Czas trwania kompozycji nie może przekraczać 4 minut.

4. Nadesłane prace nie mogą być wcześniej wykonane, publikowane ani nagrodzone na innym konkursie.

5. Dopuszcza się możliwość udziału jednego solisty (dla potrzeb koncertu finałowego - patrz p. 10 ? obecność solisty należy zapewnić we własnym zakresie).

6. Trzy osobne warstwy składające się na wersję autorską utworu Bogusława Schaeffera (oraz ? dla informacji ? pełne nagranie stereofoniczne tego utworu) zostaną umieszczone na stronie WJ: www.warszawska-jesien.art.pl. Można wykorzystać jedną z tych warstw, dwie lub wszystkie.

7. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną kompozycję.

8. Prace konkursowe powinny być nadesłane anonimowo i oznaczone godłem literowym lub cyfrowym. Materiały dźwiękowe należy przesłać w postaci monofonicznych plików WAV po jednym na każdy kanał: 16 lub 24 bity, 44,1 lub 48 kHz oraz w wersji demonstracyjnej stereo. W przypadku muzyków improwizujących dopuszcza się zgłoszenie w formie płyty DVD-Video z zarejestrowanym wykonaniem. Należy również określić precyzyjnie warunki techniczne konieczne do realizacji wykonania utworu.

9. Do przesyłki powinna być dołączona koperta, oznaczona godłem z partytury, zawierająca następujące informacje: a) imię i nazwisko uczestnika b) data i miejsce urodzenia c) życiorys artystyczny d) oświadczenie z własnoręcznym podpisem następującej treści: ,,W przypadku zakwalifikowania nadesłanej kompozycji do II etapu konkursu wyrażam zgodę na nieodpłatną prezentację, rejestrację audio-wideo koncertu oraz emisję radiową i telewizyjną dokonanych utrwaleń w całości lub fragmentach oraz wyrażam zgodę na udostępnienie przez organizatora konkursu moich danych osobowych w zakresie określonym regulaminem konkursu?.

10. Prace należy nadesłać do dnia 15 czerwca 2009 (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

MFMW ?Warszawska Jesień? Rynek Starego Miasta 27 00-272 Warszawa

11. Konkurs odbędzie się w 2 etapach: ? etap I: Jury Konkursu w terminie do 30 czerwca 2009 wyłoni utwory do prezentacji na koncercie zorganizowanym w ramach 52 MFMW ?Warszawska Jesień?; ? etap II, finał Konkursu: bezpośrednio po koncercie na ?Warszawskiej Jesieni?, Jury Konkursu ogłosi wyniki konkursu wskazując nagrodzone przez siebie kompozycje oraz nazwiska laureatów.

12. Finaliści konkursu oraz ewentualni soliści mają zapewniony hotel w dniu koncertu finałowego oraz zwrot kosztów podróży na terenie Polski ? po dokonaniu wcześniejszych uzgodnień z organizatorem konkursu.

13. Do dyspozycji uczestników finału, w celu prezentacji nagrodzonych prac, organizatorzy zapewniają: 4-kanałowy system głośnikowy; źródła dźwięku, np.: gramofony, syntezatory, odtwarzacze CD i DVD, komputer, mikrofony; maksymalnie 8 sygnałów monofonicznych (mikser z 16 wejściami mikrofon/linia i co najmniej 4 niezależnymi wyjściami). Wszelkie inne urządzenia, których autorzy (wykonawcy) chcieliby użyć podczas koncertu należy zapewnić we własnym zakresie.

14. Nagrodami w konkursie, obok prezentacji kompozycji podczas koncertu w ramach 52 edycji MFMW ?Warszawska Jesień? (II etap konkursu) są: zamieszczenie utworu na stronie internetowej ?Warszawskiej Jesieni?, udział w następnym festiwalu WJ 2010 w charakterze gościa festiwalu, komplet płyt Kroniki Dźwiękowej WJ.

15. Decyzje Jury są nieodwołalne.

16. Skład Jury: Magdalena Długosz, Marek Chołoniewski, Krzysztof Knittel, Włodzimierz Kotoński (przewodniczący), Eugeniusz Rudnik, Krzysztof Szwajgier, Tadeusz Wielecki, Krzysztof Wołek i Marek Zwyrzykowski.

17. Nadesłane i nagrodzone egzemplarze prac przechodzą na własność organizatora, z zachowaniem praw autorskich twórcy. Utwory nie nagrodzone będą do odebrania w sekretariacie organizatora Konkursu w terminie trzech miesięcy po ogłoszeniu wyników.

18. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

19. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej festiwalu ?Warszawska Jesień?.

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia